இன்னும் 7 நாட்கள்! 8வது நோர்வே தமிழ் திரைப்பட விழா – தமிழர் விருது 2017

Hei Dere,
Norway Tamil Film Festival – Tamilar Awards 2017 ![4 dager]
Torsdag 27. til og med torsdag 30. april inviterer NTFF til kvalitetsfilmfest på
Rommen Scene[27.-28.april] : 10 Kortfilm +Spillefilm visninger Tid: KL17.00 -22.30
Ullensaker Kulturhus[29.april]: Prisutdeling med dans og konsert Tid: 17.00-22.00
Utsikten- Hagen[30.april]: Internasjonal film visninger med mat Tid: KL 15.00 -21.00
Vi er stolte over å kunne tilby et knippe utsøkte filmperler neste uken på tre steder. Noen filmer er rett og slett så gode og verdifulle at vi ønsker å løfte dem ekstra fram. Dette er filmer uten de helt store markedsbudsjettene, men som vil sette spor etter seg på andre måter.
Følg https://www.facebook.com/ntff.no/
Vi ønsker velkommen til fire dager Tamil filmfestival, der den gode filmen og underholdning står i fokus.
Kjøp billetter nå for det blir fullt hus!
http://www.ullensakerkulturhus.no/…/no…/annet/657/1493478000
Ring: 401 68 612